תמכו בנו

היו שותפים עמנו בעשייה

סיוע הדדי

תרומה באשראי

אנוסים

תרומה בהעברה בנקאית

פרטי חשבון בנק העמותה

בנק: לאומי – 10

חשבון: 13790087

סניף: גבעת אורנים -797

על שם: ובחרת – ארגון יוצאי המגזר החרדי

פרטים לשליחת קבלה

אירוח

תרומה מוכרת לצרכי מס

באמצעות פעילות משותפת עם הקרן המרכזית שליד הקיבוץ הדתי:

פרטי חשבון בנק של הקרן

בנק: מזרחי טפחות – 20

חשבון: 240698

סניף: גן העיר ת"א -421

על שם: הקרן המרכזית שליד הקיבוץ הדתי

 

פרטים לשליחת קבלה